How to detect leak

Batasana ang pag check sa inyong linya matag karon ug unya aron malikayan ang dako nga balayranan sa tubig. Kung ang inyong metro magige ug tuyok bisan ug walay naggamit, kini timailhan nga adunay leakage sa inyong linya. Ipaayo dayon sa labing dali nga panahon. Palunga ang gate valve kung walay mogamit sa tubig.

Ang mga leakage lamang sa mainline ug mga “before” sa kwentador ang pagaayuhon sa Dipolog City Water District. Lapas niini, tulubagon na kini sa hingtungdan.

Alang sa dugang pangutana, tawag lang sa 212-2574 o duawa ang atong buhatan nga nahimutang sa highway Minaog, Dipolog City.